Автогара Асеновград

Разписание

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус в страната, както и по препоръките на Националния оперативен щаб, кметът на община Асеновград доктор Христо Грудев издаде заповед, според която се въвежда изменение в разписанието на обществения транспорт между града и населените места. Разпореждането влиза в сила от днес (20.03.20 г.).

Превозите по междуселищните автобусни линии от общинската и областната транспортна схеми да се изпълняват с променени графици на движение. Автобусите по маршрут Асеновград – Боянци, с тръгване от асеновградската автогара, ще се движат в часовете 07:15 ч., 09:40 ч., 12:30 ч., 14:30 ч., 17:15 ч. По линията Асеновград – Конуш транспортът е в следните часове: 06:00 ч., 10:10 ч., 12:40 ч., 16:25 ч., 17:50 ч., а в 19:20 ч. ще е комбиниран през село Нови извор.

В 08:10 ч. и 11:15 ч. ще се движи директният автобус Асеновград – Нови извор, а комбиниран през Стоево ще има в 17:10 ч. и през Конуш – в 19:20 ч. Автобусна линия Асеновград – Тополово – Леново – Новаково ще се движи в 07:00 ч., 11:00 ч., 13:15 ч., 16:15 ч., 17:55 ч. Автобусите между Асеновград и Садово ще се придвижват от 07:10 ч. и в 16:00 ч. Общественият Транспортът по маршрут Асеновград – Стоево, през село Мулдава, ще се извършва от 06:15 ч., 10:00 ч., 14:30 ч., 17:30 ч., 18:30 ч. От Асеновград за Милево автобусите ще се движат от 06:45 ч. и 16:10 ч. Автобусна линия Асеновград – Пловдив, през квартал „Долни Воден“, ще пътува от 07:05 ч. и 16:05 ч.

Промените са съгласувани с превозвачите, които изпълняват услугата в община Асеновград, както и с кметовете и кметските наместници по населените места.

 

Заповедта на кмета на Асеновград доктор Христо Грудев може да откриете ТУК.

АСЕНОВГРАД – ПЛОВДИВ

6.50       7.20       7.50       8.20       8.50       9.20        9.50         10.20     10.50     11.20     11.50     12.20 12.50 13.20        13.50     14.20     14.50     15.20     15.50    16.20     16.50        17.20     17.50     18.20

18.50     19.20     19.50     20.20

 

СЪБОТА, НЕДЕЛЯ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ

6.50       7.20       7.50       8.20       8.50       9.20        9.50         10.20     10.50     11.20     11.50     12.20

12.50     13.20     14.20     14.50     15.20     15.50

16.50     17.20     17.50     18.20     19.40      20.10

 

АСЕНОВГРАД – ПЛОВДИВ ПРЕЗ ДОЛНИ ВОДЕН

 

10.05 16.05

ТРЪГВАЩИ ЗА                           НАПРАВЛЕНИЕ                        ПРИСТИГАЩИ ОТ

7:45                                                ХАСКОВО                      17:50

 

12,30 14.30 18.30                                  ПЪРВОМАЙ           9.40

 

5.40 6.15 8.30 10.00 13.00 14.30 17.30 18.30  СТОЕВО 7.10 9,30 11.00 14.00 15.30 18.20

 

7.00 12.20 16.20 19.30 20.30                 МУЛДАВА              7.30 12.50 16.50 20.00

 

6.00 7.15 9.40 12.30 14.30 17.25 19.30    БОЯНЦИ   6.30 8.05 10.10 13.0015.00 18.05 20.00

 

6.00 7.20 10.10 12.40(без поч. дни )       КОНУШ   7.10 8.30 11.20 13.50 15.30 17.35 19.00

14.20 16.25 17.50 19.20

 

6.30 12.10 (без поч. дни )                ДЪЛБОК ИЗВОР         7.40 12.30(без поч. дни )

8.10 11.15 13.40 17.10 19.10              НОВИ ИЗВОР          10.00 13.10 15.10 18.20 20.30

през почивни дни 8.10 11.15 13.40 18.20                        10.00 13.10 15.10 19.30

 

7.00 13.15 18.00                                    ЛЕНОВО                                7.50 14.00 18.45

 

11.00 14.15(без поч. дни ) 16.15 19.45     НОВАКОВО               11.45 14.45 18.50 20.15

 

6.45 12.50 16.10                                   МИЛЕВО                        9.10 15.00 18.20

 

6.45  12.10 16.00 17.45                          САДОВО                  8.00 9.00 14.00 17.30 20.25

 

13.40                                                    БАНИТЕ

 

11.30 15.15                                                 ЛЪКИ                                             11.15 15.00

 

15.30 без понеделник,вторник и събота     ДОБРАЛЪК                            15.25

 

7.15 14.00 17.10                                    КУКЛЕН                               17.14 13.59 16.30

 

6.00 9.10 17.15(без поч. дни )                ТОПОЛОВО                               6.40 9.40 17.40

 

НАПРАВЛЕНИЯ, СПИРКИ И ЦЕНИ НА БИЛЕТИ НА АВТОБУСИТЕ ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА АСЕНОВГРАД

 

АСЕНОВГРАД – НОВАКОВО

 

АСЕНОВГРАД – ЧЕРВЕН 1.00 лв.        ДОЛНОСЛАВ 1.20 лв.

ТОПОЛОВО 1.50 лв. НОВАКОВО 2.00 лв.

 

АСЕНОВГРАД – ЛЕНОВО

 

АСЕНОВГРАД – ЧЕРВЕН 1.00 лв.       ДОЛНОСЛАВ 1.20 лв.

ТОПОЛОВО 1.50 лв. ЛЕНОВО 2.00 лв.

 

АСЕНОВГРАД – КОНУШ

 

АСЕНОВГРАД – КОЗАНОВО 1.20 лв. ИЗБЕГЛИ 1.60 лв. КОНУШ 1.80 лв.
АСЕНОВГРАД – ХАСКОВО 7:45 ч.

 

АСЕНОВГРАД КОЗАНОВО 1.20 лв. ДЪЛБОК ИЗВОР 3.00 лв. ПЪРВОМАЙ 4.00 лв.

ДЕБЪР 4.00 лв. БЯЛА РЕКА 5.00 лв. ГОРСКИ ИЗВОР 6.00 лв.

ВЪРБИЦА 6.00 лв. КЛОКОТНИЦА 8.00 лв. ХАСКОВО 9.00 лв.

 

АСЕНОВГРАД-СТОЕВО 1.50лв.

МУЛДАВА  1.00лв

 

 

АСЕНОВГРАД – ЛЪКИ

 

АСЕНОВГРАД – БАЧКОВО 2.00 лв. ЮГОВО 4.00 лв. ЛЪКИ 5.00 лв.

 

АСЕНОВГРАД –

 

АСЕНОВГРАД – МОМИНСКО 1.20 лв.КАРАДЖОВО 1.40 лв. КОЧЕВО 1.40 лв.

                          САДОВО 1.80 лв.      ЧЕШНЕГИРОВО 2.00 лв.

 

АСЕНОВГРАД – МИЛЕВО

 

АСЕНОВГРАД – БОЛЯРЦИ 1.50 лв.БОГДАНИЦА 1.60 лв.СЕЛЦИ 2.00 лв.

 ПОПОВИЦА 2.30 лв.АХМАТОВО 2.60 лв. МИЛЕВО 2.60 лв.

 

 

АСЕНОВГРАД – НОВИ ИЗВОР

 

АСЕНОВГРАД – КОЗАНОВО 1.20 лв. ЗЛАТОВРЪХ 1.40 лв.НОВИ ИЗВОР 1.80лв.


НАПРАВЛЕНИЯ, СПИРКИ И ЦЕНИ НА БИЛЕТИ НА АВТОБУСИТЕ ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА АСЕНОВГРАД

 

АСЕНОВГРАД – БАНИТЕ 13:40 ч.

 

АСЕНОВГРАД – БАЧКОВО 2.50 лв. НАР.БАНИ 4.00 лв. ХВОЙНА 5.00 лв.

ЧЕПЕЛАРЕ 7.00 лв. СОКОЛОВЦИ 8.00 лв.                                                

МОМЧИЛОВЦИ 9.00 лв. СЛАВЕЙНО 11.00 лв. ВИЕВО 10.00 лв.

ПЕТКОВО 11.00 лв. МАЛКА АРДА 12.00 лв. БАНИТЕ 13.00 лв.